Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen nimi: GF Lab Oy

Y-tunnus: 2630190-1

Postiosoite: Hallituskatu 9, 33200 Tampere

Rekisterin vastaavan yhteystiedot:

Sähkösposti: asiakas@dickjohnson.fi

Puhelin: 040 654 5654

Päivitetty 25.5.2018

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation)

Käyttäjällä on oikeus:

 1. saada pääsy tietoihinsa,
 2. tietojen oikaisemiseen,
 3. tulla unohdetuksi, (äitees muistaa kyllä mitä teit..)
 4. siirtää tiedot järjestelmästä,
 5. ympäröidä itsensä folioon ja muuttaa asumaan luolaan,
 6. vastustaa automaattista profilointia,
 7. kieltää tietojensa käyttö markkinointiin,
 8. saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta,
 9. tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tuhlaa aikaasi vielä hetki ja lue nämä:

 1. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa käsittelylle on olemassa laillinen peruste.
 2. Tietoja käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, johon ne on kerätty
 3. Kerätään ja säilytetään ainoastaan kuhunkin tarkoitukseen tarpeellisia tietoja
 4. Huolehditaan tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta
 5. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti
 6. Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, jotta ne voivat konsernin yrityksen toimeksiannosta suorittaa heille kuuluvaa henkilötietojen käsittelyä
 7. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille viranomaismääräysten täyttämiseksi tai konsernin yrityksen edusta huolehtimiseksi

- Facebook

Google Analytics

- Instagram

- Google Ads 

Jokaisen rekisterin tietosuojaselosteessa on kerrottu, mitä tietoja käyttäjästä kerätään, miten käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan ja olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Tämän sivun lopussa ovat kaikki rekisterimme listattuna.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

  Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

  Kuluttajariitalautakunta

  Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi 
  osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian 
  kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. 

   Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan 
  tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan 
  (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

  Jos oikeasti tärkeää tieto etsit löydät sen täältä.